Holistik

"Een gezond lijf, een ontspannend leven, een stralend uiterlijk en een stabiel gevoel van eigenwaarde zijn het resultaat uit de harmonie van lichaam, ziel en geest."

Ik werk vanuit een holistisch perspectief: alles is met elkaar verbonden en alles wat we denken, doen en/of voelen heeft invloed op ons en de gehele wereld.


In de reguliere geneeskunde worden bv. de organen in ons lijf los van elkaar bekeken. Diagnostiek, therapie en medicatie zijn meestal gericht op het desbetreffende zieke en/of zwakke orgaan. Door farmaceutische producten wordt geprobeerd de symptomen te verminderen.


In de Holistik kiest men ervoor een andere benadering, die stelt dat alle organen, alle lichaamsfuncties en -processen met elkaar verbonden zijn. Ook het mentale, emotionele een/of spirituele niveau beïnvloeden elkaar, ons lichaam en ons gehele wezen.


Dit is de kern van het "holistische" denkbeeld. Hierop is mijn leven en mijn werkwijze gebaseerd.

Het doel is om een balans op alle niveaus te creëren en

het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Dit is de weg naar een stabiele gezondheid en

een leven vol vreugde en tevredenheid.

van:

 

 

 

 

 

 

 

=>

naar:


Wij mensen bestaan op het lijfelijke, mentaal/emotionele en spirituele niveau.

 

Deze drie pilaren beïnvloeden en versterken elkaar continue. Zijn deze in balans dan voelen wij ons stabiel en kunnen alle ongewenste invloeden buiten ons systeem houden en bepalen we zelf wat bij ons mag 'binnen komen'. Denk aan de invloeden van eten, media, milieu, straling en emoties/energieen van andere mensen in je omgeving.


Als een van de drie pilaren zwak wordt, raakt het hele driehoek uit balans en we worden kwetsbaarder op een of op alle drie niveaus (ziekte, depressie, burn-out etc.)

Werkwijze

Mijn holistische werkwijze heeft betrekking tot alle drie niveaus met de doelstelling om deze weer in balans te brengen zodat u terugkeert naar een stabiele, vitale situatie.

 

Gezondheid en vitaliteit zijn altijd inherent verbonden aan innerlijke groei en bewustwording.

 

Voor uw eerste bezoek bij mij vult u thuis een 'gezondheidsformulier' in wat me overzicht geeft in uw individuele situatie.

 

Dan volgt een kort persoonlijk gesprek waarin ik u advies kan geven welke methoden/therapieën op u van toepassing zijn en wat de volgende te nemen stappen zijn.

 

 

De EMB bloedtest

 

 

De EMB bloedtest vormt de basis om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand.

 

U ontvangt een gedetailleerd verslag over ca. 20 bladzijden met verschillende parameters die de oorsprong van de klachten opdekken.

 

 

Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijgt u inzicht in reguliere waarden zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen. Maar het kan ook verschillende tekorten, verstoringen en belastingen aan het licht brengen. Waarden die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder andere:

 • Vitaminen- en mineralentekorten
 • Darm- en leververstoring
 • Vrije radicalen en toxiciteit
 • Virale en bacteriële belasting
 • Pancreasinsufficiëntie
 • Orgaanbelasting
 • Hormoonbalans

Vervolgens maak ik een vertaalslag naar de praktijk en u ontvangt een uitgebreide analyse en advies tijdens uw consult bij mij. Hiermee leert u bewuster te kijken naar o.a. uw voedingspatroon, leefstijl en mogelijke suppletie van micro-nutriënten.

 

Deze mogelijkheden biedt ik verder aan:

FYSIEK =>

 

 • EMB bloedanalyse
 • Micronutriënten
 • Fytotherapie
 • Beweging/yoga

MENTAAL/EMOTIONEEL =>

 

 • Emotioncode naar Dr. Bradley Nelson
 • EFT (emotional freedom technique)
 • Mindfulness

SPIRITUEEL =>

 

 • Soul Coaching & Reading
 • Kinesiologie
 • Inner Light Methode
 • Inner Light Essenties
 • Meditatie

Vraag het gezondheidsformulier op!

Op basis van de ingevulde vragenlijst maak ik een eerste inschatting of u

met uw individuele klachten/symptomen bij mij terecht kunt

en of een behandeling bij mij verbetering gaat brengen.

 

Hiervoor vraag ik een kleine bijdrage van 10 euro.

Bij u eerste consult worden deze als tegoed verrekend.