Vitaliteit betekent kracht en levensvreugde

DE DRIE PILAREN VAN ONZE GEZONDHEID

Wij mensen zijn een eenheid uit 3 verschillende niveaus: lichaam, geest en hart. Beter 'bekent' als body, mind & soul'.

 

Deze drie pilaren steunen en beïnvloeden elkaar continue. Zijn deze in balans dan voelen wij ons stabiel en kunnen alle ongewenste invloeden buiten ons systeem houden en bepalen we zelf wat bij ons mag 'binnen komen'. Denk aan de invloeden van eten, drinken, milieu, media, straling en emoties/energieen van andere mensen in je omgeving.


Als een van de drie pilaren zwak wordt doordat deze zijn aangetast door een of meerdere bovengenoemde factoren, raakt het hele driehoek uit balans, ons systeem wordt instabiel en we worden kwetsbaar voor ziektes, klachten, mentale aandoeningen zoals bv. depressie, burn-out etc.

van:

 

 

 

 

 

 

 

=>

naar:


Zoals je ziet is alles in ons met elkaar verbonden. Wat we denken, doen en/of voelen heeft invloed op onze vitaliteit en maakt ons sterk of juist zwak.

 

In de reguliere geneeskunde worden bv. de organen in ons lijf los van elkaar bekeken. Diagnostiek, therapie en medicatie zijn meestal gericht op het desbetreffende zieke en/of zwakke orgaan. Door farmaceutische producten wordt geprobeerd de symptomen te verminderen.

 

In de holistische natuurgeneeskunde kiest men ervoor een andere benadering, die stelt dat alle organen, alle lichaamsfuncties en -processen met elkaar verbonden zijn. Ook het mentale en/of emotionele niveau beïnvloeden elkaar, ons lichaam en ons gehele wezen.

Door verbanden te leggen tussen de drie 'pilaren' en hier doelgericht mee te werken, verhoogd je vitaliteit, verbeterd jou gezondheid, je voelt je weer fris en schoon en gaat vervolgens weer met veel kracht en vreugde in je leven staan!

Lees hier hoe wij dit doen =>