Urinfunktionsdiagnostik nach Schwenk

 

 

"De urine is de spiegel van de interne processen

en de uitdrukking van de functies van de verschillende organen.

 

Daarom zullen wij door de grondige observatie van alles wat in de urine tot uiting komt,

het gemakkelijkst in staat zijn het organisme nauwkeurig te beoordelen."
Hartung, fysioloog 19e eeuw

 

EEN BELANGRIJK DIAGNOSTISCH MIDDEL: DE SCHWENK-TEST

De urinediagnostiek is een snelle en eenvoudige methode om informatie te krijgen over de toestand van verschillende organen, hun stofwisseling en een mogelijke oververzuring van het weefsel.

 

Met deze test krijgen wij een indruk van mogelijke zwakheden van uw organen en het functioneren van dezelfden. Verkleuringen geven aanwijzingen voor event. stofwisselingsstoornissen en oververzuring.

Door de toevoeging van verschillende reagentia en het daaropvolgende koken verandert de urine van kleur. Uit de intensiteit van de kleuren in de afzonderlijke reageerbuizen en eventuele afzettingen en neerslag kunnen conclusies worden getrokken over het functioneren van uw organen. Zo kunnen zwakke plekken in het lichaam worden herkend, ook als er misschien nog geen duidelijke symptomen zijn opgetreden.

Op deze manier kunnen organen die overbelast zijn en minder goed functioneren door gerichte therapieën worden versterkt om de stofwisseling te stimuleren voordat zich ziekten ontwikkelen. Ook verzuring van de weefsels kan gericht worden behandeld.De traditionele urinediagnostiek volgens Schwenk is een diagnostische methode in de alternatieve geneeskunde. Deze methode kan mogelijke aanwijzingen geven over de prestaties van de verschillende organen.


Wij kunnen indicaties vinden voor de volgende organen/systemen:

 • Nier
 • Hart, vaatstelsel
 • Lever, galblaas
 • Darm
 • Alvleesklier
 • Darmlymfe (het immuunsysteem van de darm)
 • Het zuur-base-evenwicht

 

Uitvoering van de Schwenk-Test

Om de test uit te voeren is alleen wat ochtendurine van de cliënt nodig. Deze wordt gemengd met verschillende chemicaliën en onmiddellijk onderzocht. Daarna wordt het gekookt. De chemische reacties die daarbij ontstaan, leveren nieuwe fenomenen op. Deze worden in een tweede beoordeling opgenomen voor het uiteindelijke resultaat.

Voor wie is de Schwenk-Test geschikt?
Omdat er slechts een beetje ochtendurine nodig is, is deze diagnostische procedure geschikt voor iedereen.

VOORDELEN SCHWENK TEST

 • Voor alle nieuwe cliënten in mijn praktijk (ter ondersteuning v.d. anamnese).
 • Geeft een eerste en duidelijke overzicht van de organen/lymfesysteem/bloedsomloop aan.
 • Toont vroegtijdig zwaktes in het systeem/lichaam voordat deze gemanifesteerd worden in het bloed.
 • Als tussentijdse check-up tijdens een behandelcyclus.
 • Voor de cliënt voor die de EMB bloedtest te prijzig is.